SVMGMhqaCqyBK8RFi6tgxFmt1nyAXvKhTW
Balance (SQL)
13541.41453324