STHZpxsyNUVEv9sop28ztEJL8dwPyGsyRB
Balance (SQL)
17450.00000000